۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
رضاطاهرپورکلانتریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
علیبصیریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آموزشی ریاضیکارشناس گروه آموزشی ریاضی323
سید حسینموسویپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی برق-الکترونیک462
طیبهحاجی رضائیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی328
هادیصالح پورپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی32253680
ملیحهگرجیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه آموزشی باستان شناسیکارشناس گروه آموزشی باستان شناسی241
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخکارشناس گروه6110
راضیهآرزومندان مفردپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاکارشناس گروه6150
عالیهآکارپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیکارشناس گروه6830
فاطمهبیجاریپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیکارشناس گروه6250
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹