۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
الهامپایانیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیکارشناس گروه6210
منیرهتوکلیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیکارشناس گروه6230
منصورهصحراگردپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیکارشناس گروه6130
طاهرهگنجیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسی و مشاورهکارشناس گروه6810
ذبیح الهمسعودیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیکارشناس گروه7120
بتولمیرزائیمعاونت دانشجویی/کمیسیون موارد خاصکارشناس کمیسیون موارد خاص5530
نسرینبابائیانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس کتابداری503
مریمخدابخشیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکارشناس کتابداری288
زهراخراسانیمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتکارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت2123
فاطمهزرین پناهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دانشکده علومکارشناس پژوهشی دانشکده226
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹