۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
عزیزهاحراری مقدم درمیانمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتکارشناس پژوهشی2125
زهرابصیریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه امور هدایت استعدادهای درخشانکارشناس پژوهشی28432202259
ملیحه ساداتحسینیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/کارشناس پژوهشی6104
سمانهپنجابیمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشی2114
فاطمهمهربانمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتکارشناس پژوهشی2124
سمانهمحمودی زادهمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس نشریات - کارشناس آسیب‌های اجتماعی- درگاه فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری5718
شهلااحمدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی42732202066
هادیصمدیهءپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066
علیرضاقلی پورمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس مسوول کارپردازی4222
زهراقلی نسبمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس مسوول اداره دبیرخانه4224
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹