۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
مهدیجهانیدانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی
فاطمهجهانی شکیبدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی
جوادچزگیآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی محیط زیستعضو هیات علمی32904491-2
امینچمنیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی448
مجیدچهکندیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی251
احمدحاجی زادهدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی339
محمدامینحاجی زادهدانشکده هنر/گروه فرشعضو هیات علمی254
محمودحاجیانیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی233
سعیدحدیدی موددانشگاه بیرجند/دانشکده مهندسیعضو هیات علمی441
حسنحسن زادهدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی480
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸