۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
وحیدجهانیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمیکارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی18532202162
سلمانرفیعیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - قدرتکارشناس خدمات آموزشی50832202160
فائزهفرهادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی37832202149
فروزانامیاریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیکتابدار29732202143
حسینکازهیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیمعاون کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی30832202143
سیدحجتهاشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی45432202142
محمد علیجعفریپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری27532202138
علیرضاخرد پژوهپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمنشی دفتر مسئول نهاد26532202138
منیرهتوکلیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه آموزشی ادبیات فارسیکارشناس گروه آموزشی ادبیات فارسی53032202134
حمیدرضارمضانیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/اداره امور عمومیمسئول دفتر ریاست دانشکده33332202133
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸