۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حبیب الهکربلائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهآشپز443
سعیدحدیدی مودپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسیعضو هیات علمی441
محمدرضادوستیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی439
روح الهخانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی438
ناصرولی پورمطلقپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی438
مریممعتمدالشریعتیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی437
محمدوفایی فردپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمتصدی امور دفتری وبایگانی436
حمیدسیف الهی مقدمپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت امور اجتماعیکارشناس امور فرهنگی434
جوادحسین پورپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - قدرتکاردان برق431
حمیدرضاخاقانیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتکارشناس گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات431
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹