۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۶۲ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
جوادمحمدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمعاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری27032202091
حامدمزگی نژاددفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهکارشناس دبیرخانه272
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸