۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
سید مجتبیحسینیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری2683220228032202280
محمدسالاری شهرستانکدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استانستاد عمره و عتبات دانشگاهیان2773220228032202280
محمد علیجعفریدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری2753220213832202138
مصطفیحدادحوزه معاونت فرهنگی و اجتماعیمسئول دفتر معاونت فرهنگی6503220211032202123
نازیلادیوانی ویسدانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک5003220230132202041
رسولپویان فرحوزه ریاستمسئول دفتر ریاست1053220200832202009
احمدخامساندانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیرییس دانشگاه10532202008
افسانهاسدالهیحوزه معاونت اداری و مالیمسئول دفتر1033220200632202007
سیدوحیداسلامیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون اداری ومالی دانشگاه286
حمیدرضانجفیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتمعاون پژوهشی وفناوری دانشگاه40232202516
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸