۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
مریمخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک (شماره داخلی آزمایشگاه: 401)500
محمدحسنمجیدیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی498
غلامرضافتوحی رادپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی497
حسینعرفانیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی معدنکارشناس گروه آموزشی مهندسی معدن494
محمدمسینائیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی478
زهراعبداللهیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32202349474
سید حسینموسویپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی برق-الکترونیک462
احمداخترپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک458
خسروقلمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک457
مریماحمدپورشهریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی456
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹