۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
آرزوپایدارفردپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی294
آزادهامینیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی458
آسیهشنیدهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول امور آموزشی3512
آسیهمحتشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری و بایگانی5010
ابراهیمغلامیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی346
ابراهیممحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
ابراهیمنصرآبادیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی258
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی32253680
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه آموزشی حقوقکارشناس گروه آموزشی حقوق259
ابراهیمامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیامین اموال241
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸