۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حیدر نیا/مدیریت حراست310211161116
آرزوپایدارفردپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027167716732227225
آزادهامینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان310231283128
آسیهشنیدهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیکارشناس مسئول برنامه ریزی درسی310235123512
آسیهقاسمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام310231173117
آسیهمحتشمیمعاونت دانشجویی/دفتر رییسدبیرخانه310250105010
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقکارشناس گروه310261106110
ابراهیمغلامیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی346
ابراهیممحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
ابراهیممقیمی نسبمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز310242324232
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹