۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
احمدرضاخزاعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی349
احمدعلیقانونیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی3222717532227225
اسداحیدرنیاپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان455
اسدا000مودیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/کارگاه فنیمسئول کارگاه (کارشناس )321
اسدالهمحمودزاده وزیریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی282
اسعدفضلی نژادپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/کارگاه فنیکارشناس321
اسماعیلصباغیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمکانیسین کارگاه32350331
اصغرشهبازیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس تحصیلات تکمیلی310232133213
اعظمخیرآبادیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبانی اتوماسیون اداری,مسئول اینترنت310229312931
اعظمکاهنیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی289
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹