۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
جوادمیکانیکیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی615
جوادنوعیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی237
جوادآشوریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیکارشناس امور مالی6807
جوادچاپاری افینپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت امور فرهنگی/اداره امور فرهنگیکارشناس سمعی و بصری
جوادحسن زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمتصدی امور دفتری وبایگانی446
جوادحسین پورپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - قدرتکاردان برق431
جوادفولادیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر ریاست دانشکده56332202163
جوادموذنپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسیرئیس اداره امور عمومی514
جوادمحمدیپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمعاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری27032202091
حاجیبابائی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی33032202073
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸