۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
اصغرشهبازیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس تحصیلات تکمیلی310232133213
محمدعلیرستمی نژادمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیرییس گروه برنامه ریزی درسی310235113511
آسیهشنیدهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیکارشناس مسئول برنامه ریزی درسی310235123512
زهراماسنانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیکارشناس برنامه ریزی درسی310235133513
محسنخورشیدزادهمعاونت دانشجوییمعاون دانشجویی310250005000
سیدعلیاکبریمعاونت دانشجویی/دفتر رییسحسابدار310250115011
علیکاردیدهمعاونت دانشجویی/دفتر رییسمسئول دفتر معاون دانشجویی310250005000
آسیهمحتشمیمعاونت دانشجویی/دفتر رییسدبیرخانه310250105010
حسنزنگوئیمعاونت دانشجویی/شورای انظباطیکارشناس شورای انضباطی310255105510
امینبرفی شوکت آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمسئول دفتر و دبیرخانه310252105210
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹