۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حوزه ریاست/دفتر ریاستاتاق جلسات310210021002
فاطمهبرنجیحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر310211421142
مجیدکلاته بجدیحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگرمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر310211411141
محمدخراشادی زادهحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری310210961096
علیثقه الاسلامیحوزه ریاست/مدیریت حراستمدیر حراست310211111111
یوسفخانی نژادحوزه ریاست/مدیریت حراستمسئول انتظامات310211151115
سیدعلیخورشیدیحوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس حفاظت فناوری اطلاعات310211121112
بی بی فاطمهرفیعی هردنگحوزه ریاست/مدیریت حراستمتصدی امور دفتری و بایگانی310211131113
احمدزرگرحوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس مسئول حراست310211141114
سامانفرزینحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی310211011101
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹