۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حسینبرزگر حاجی آباددانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومینگهبان32202488444
سعیدیوسفیدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/گروه اکتشاف معدنعضو هیات علمی547
زهراکمال زاده کاخکیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور دانشجویی و آموزشیکارشناس خدمات آموزشی
عباسقدریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان655
جعفرقوسی حسین آباددانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان32350136
رضاطاهرپورکلانتریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
مسعوددیدارخواهدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
سید حمید رضارمضانیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
جوادچزگیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی محیط زیستعضو هیات علمی32904491-2
مهدیخدابخشیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/اداره امور عمومینگهبان246
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹