۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
جوادحسن زادهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیبایگانی310231323132
سیمینحسنی مهموئیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام310231343134
سیده زهراحسینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام310231183118
زهرهحکمت دوستمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیدبیرخانه310231253125
زهرهخاقانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان310231293129
کوثرخسرویمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشی310231363136
محمدحسینخسرویمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمدیر آموزش310231113111
مهدیدادرانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیبایگانی310231313131
محمدرضوان نیامعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام310231203120
حسینزارعمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمسئول دفتر ریاست مدیر آموزش310231103110
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹