۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
310294159415
فاطمهبرنجیحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر310211421142
حیدر نیا/مدیریت حراست310211161116
کوثرخسرویمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشی310231363136
خلیلخلیلیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیک310264556455
مژگانخیرالهی ازناولهپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستی310271467146
عباسعابدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیک263
محمدقادرقادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتات286-326
علی اصغرابتهاجپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدمات322
محسنخسرویپردیس شوکت آباد/حوزه ریاستآبدارچی148
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹