۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
احمدخامسانپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیرییس دانشگاه105
سیدوحیداسلامیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون اداری ومالی دانشگاه286
محمدقادرقادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون دانشجویی286-326
رسولپویان فرپردیس شوکت آباد/حوزه ریاستمسئول دفتر ریاست10532202008
سامانفرزینپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی - مدیر روابط عمومی134
محمدحسنرفیعی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی28632202245
فاطمهابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
زهرااحمدی بروغنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی416
سیدیوسفاحمدی بروغنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی481
سیدسعیدرضااحمدی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی312
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸