۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
علیرضائیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی
محمدرضارضائیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی32254068
محمد رضارضائیان دلوئیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی
سید حمید رضارمضانیآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
علیزارعیدانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی
جوادزراعتکار مقدمدانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
امیرزلتیدانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
محمدسروریدانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
محمدرضاسعیدافخم شعراءدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی
محمدحسنسیاری زهاندانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32254052
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸