۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
روح الهخانیدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی438
سعیدخراشادی زادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی502
سیدمحمدخراشادی زادهدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی257
محمدخراشادی زادهدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی248
مریمخراشادیزادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی500
احمدرضاخزاعیدانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی349
شیرزادخزائیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی536
حسینخزیمه نژاددانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
احمدخسرویدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی629
سامیهخسرویدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی410
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸