۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۶۲ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
الیاساسمعیلیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان65558322448
نسرینخرمن دارحوزه ریاست/نمایندگی دانشگاهمسئول دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران2166406195
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸