۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
مسعوددیدارخواهدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
میتراراستگومقدمپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی5311
محمدعلیرستمی نژادپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی3511
علیرضائیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی
محمد رضارضائیان دلوئیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی
سید حمید رضارمضانیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
جوادزراعتکار مقدمدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
امیرزلتیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
محمدحسینسالاری فرپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی6801
محمدسروریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001-3
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸