۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدحسینحسینیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی276
سید جوادحسینی واشانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی289-272
حسینحمامیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی340
عباسخاشعی سیوکیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی278
روح الهخانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی438
سعیدخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی502
سیدمحمدخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکمدیرگروه آموزشی فیز یک257
مریمخراشادیزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی406
احمدرضاخزاعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی349
شیرزادخزائیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی536
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹