۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
احمدخامسانپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیرییس دانشگاه105
سیدوحیداسلامیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون اداری ومالی دانشگاه286
حمیدرضانجفیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتمعاون پژوهشی وفناوری دانشگاه2001
محسنآیتیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه3001
محمدقادرقادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون دانشجویی286-326
محمدقاسمی گلپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتمدیر امور فناوری اطلاعات2901
سامانفرزینپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی - مدیر روابط عمومی134
محمودرضاتولاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریمعاون مدیر2902
فاطمهابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
زهرااحمدی بروغنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی416
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸