۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدعلیبیدختیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه صنایع دستیعضو هیات علمی310271447144
صادقپاسباندانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
الهامپایانیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیکارشناس گروه310262106210
آرزوپایدارفردپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027167716732227225
رضاپژوهشپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی310266266626
مجیدپسندیده فردمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیواحد رایانه310231223122
سمانهپنجابیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشی310221142114
سمیراءپورپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی310261356135
هادیپورشافعیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی31026839683932211001
منیرهترکاونیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشیمسئول آموزش دانشکده علوم ورزشی310269056905
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹