۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
عبدالرحیمحقدادیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی639
حسینحمامیدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی340
سمیهحمیدیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی623
جوادخادمدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی439
عباسخاشعی سیوکیدانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی278
روح الهخانیدانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی438
سعیدخراشادی زادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی502
سیدمحمدخراشادی زادهدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی257
محمدخراشادی زادهدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی248
مریمخراشادیزادهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی500
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸