۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمدخنجری صادقپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی248
محسنخورشیدزادهپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی5001
محمد رضاخورشیدیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی
جعفرخوشبختیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی387
مهدیخیاطپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی288-252
مهدیدستورانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی336
سعیددقیقیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی341
محمدرضادوستیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی439
محمدمهدیدیانیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی550
سیدعلیرضاذوالفقاریپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی518
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸