۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
مجیدرضائیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی255
عبدالرضارضائی فردپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی326
محمدحسینرضائی گلپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی275
محمد رضارضائیان دلوئیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی
سیدمحمدرضویپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی287
سیدمحمدرضویپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی419
مریمرمضانیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی417
یوسفرمضانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی276
حمیدرضارویائیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی212
سعیدرهنماپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی521
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸