۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محسنپوررضابیلندیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314
هادیپورشافعیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی6839
سیدمحمدتاجبخش فخرآبادیپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی312
مهرانتقی پور گرجی کلائیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - الکترونیکعضو هیات علمی
مرضیهثاقب جوپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی6919
مجیدجامی الاحمدیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
علیرضاجانفداپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی372
معصومهجعفرپورپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی326
ساراجمهوریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی284
سپیدهجوانشیرپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی346
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸