۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
کاظمآرمینمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارمسئول سایت - مسئول سامانه اطلاعات اساتید310229332933
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264636463
طلعتآسیابانمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپذیرش310254105410
جوادآشوریپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیرئیس اداره امور عمومی310268076807
عالیهآکارپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیکارشناس گروه310268306830
محسنآیتیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی310268356835
مجیدبابایی مقدممعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمتصدی امور دفتری310242264226
حاجیبابائی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره امور عمومی310261076107
نسرینبابائیانمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری310226422642
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنررییس دانشکده31027101710132227225
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹