۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027164716432227225
احمدبخشیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه علوم سیاسیعضو هیات علمی310261736173
امینبرفی شوکت آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمسئول دفتر و دبیرخانه310252105210
فاطمهبرنجیحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر310211421142
زهرابصیریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/امور هدایت استعداد های درخشانکارشناس دفتر استعداد درخشان310234123412
یاسینبهروزیحوزه ریاست/برنامه ، بودجه و تحول اداریکارشناس مسئول آمار و منابع اطلاعات310211271127
محمدبهنام فرپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیات علمی310262336233
علیبهنام فردپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264736473
فاطمهبیجاریپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیکارشناس گروه310262506250
ملیحهبیجاریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/دفتر رییسمسئول دفتر ریاست معاونت آموزشی310230003000
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹