۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
نرجسپسندیده فردمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت310229432943
ملیحهفرخی فردمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت310229442944
فاطمهابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
مهریابراهیمیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه310251265126
کاظمابراهیمیپردیس شهدا/دانشکده هنرمسئول کارگاههای آموزشی دانشکده310271137113
سیده نرجسابطحیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی310241204120
عزیزهاحراری مقدم درمیانمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی310221252125
علیاحسانی مقدممعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری310226442644
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقکارشناس گروه310261106110
زهرااحمدی بروغنیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی416
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹