کمیسیون موارد خاص

تعداد بازدید:۲۳۱۵

این کمیسیون وضعیت دانشجویانی را که جریان تحصیل آنان به خاطر علل غیر ارادی با مشکل مواجه گردیده و همچنین دانشجویان اخراجی و یا در حال اخراج و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشکل آنان با مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی موجود قابل حل نمی‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. ضمناً کمیسیون بررسی موارد خاص دارای آیین‌نامه اجرایی در ۱۳ ماده و ۱۹ تبصره می‌باشد. دانشجویان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سامانه شورای بررسی موارد خاص ثبت نمایند.