معاونت دانشجویی

اخبار

شروع ثبت نام وام عتبات عالیات
چهارشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه ها

- اطلاعیه طرح پایش دانشجویان نو ورود جدید شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸