مرکز بهداشت و درمان

اطلاعیه ها

- روش صحیح شستن دست ها یکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
- همه چیز در مورد ویروس کرونا یکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
- با هم به سوی هوای پاک سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸