ریاست

تعداد بازدید:۱۴۰۸
رویا عقیلی

  رویا عقیلی

  مسئول مرکز بهداشت و درمان، پزشک معتمد


  •   پزشک عمومی

  •   مرکز بهداشت و درمان (درمانگاه فرهیختگان)

  •   5632202166

  •   roaghili[at]yahoo.com