ایمنی و بهداشت

هدف این واحد بهبود بهداشت محیط دانشگاه (خوابگاه‌ها، آزمایشگاه­‌ها، غذا‌خوری‌ها، بوفه‌ها و...) است. این واحد کار خود را در جهت افزایش آگاهی‌‌ و فرهنگ‌سازی با توزیع بروشور، برگزاری دوره‌های آموزشی، کنترل منظم اماکن و... انجام می‌دهد.

تعداد بازدید:۷۰۲