کلینیک تشخیصی درمانی اسکن کف پا

تعداد بازدید:۴۸۰

اندازه ­گیری فشار کف پا

شناخت نقاط مستعد زخم در بیماران دیابتی

ارزیابی اختلالات راه رفتن و وضعیت ایستادن

تشخیص نوع قوس کف پا

طرح درمان در آرتروز، خار پاشنه، آرتریت روماتوئید و ...

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۴۰۱