همکاران

رویا عقیلی

  رویا عقیلی

مسئول مرکز بهداشت و درمان، پزشک معتمد


 •   مرکز بهداشت و درمان

 •   درمانگاه فرهیختگان

 •   05632202166

 •   roaghili[at]yahoo.com

طلعت آسیابان

  طلعت آسیابان

پذیرش درمانگاه


 •   مرکز بهداشت و درمان

 •   درمانگاه فرهیختگان

 •   05632202301-430 , 05632202166

فاطمه زنده دل

  فاطمه زنده دل

پرستار


 •   مرکز بهداشت و درمان

 •   درمانگاه فرهیختگان

 •   05632202301-430 , 05632202166

 •   zendehdelf[at]gmail.com

 ندا محمدی

کارشناس بهداشت و ایمنی


 •   مرکز بهداشت و درمان

 •   درمانگاه فرهیختگان

 •   05632202301-430 , 05632202166

 •   mneda5127[at]gmail.com

تعداد بازدید:۱۳۲۲