همکاران

تعداد بازدید:۳۶۹۹

  فاطمه زنده‌دل

  فاطمه زنده‌دل

  پرستار


 •   کارشناسی پرستاری

 •   اداره بهداشت و درمان ( درمانگاه فرهیختگان)

 •   5631025413

 •   zendehdelf@gmail.comr

طلعت آسیابان

  طلعت آسیابان

  متصدی امور دفتری و بایگانی


 •   کارشناسی

 •   اداره بهداشت و درمان ( درمانگاه فرهیختگان)

 •   5631025410

زهرا صمدی

  زهرا صمدی

  کارشناس سلامت، ایمنی و محیط زیست


 •   کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

 •   اداره بهداشت و درمان ( درمانگاه فرهیختگان)

 •   5631025414

 •   samadi.zahra14@yahoo.com

محس صدیقی

  محس صدیقی

  خدمات


 •   اداره بهداشت و درمان ( درمانگاه فرهیختگان)

 •   5632202166

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۱