تشکیل شورای HSE

تعداد بازدید:۱۵۴۷
تشکیل شورای HSE

با توجه به اهمیت موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اماکن تحقیقاتی به‌ویژه مراکزی که در آنها تحقیقات آزمایشگاهی بالقوه خطرناک از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک انجام می شود، دانشگاه بیرجند با هدف ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت و رعایت ملاحظات زیست محیطی اقدام به تشکیل شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) نموده است. و اولین جلسه شورا در تاریخ 1398/04/19 تشکیل شد.

کلید واژه ها: مرکز بهداشت و درمان

آخرین ویرایش۳۱ خرداد ۱۳۹۹