خدمات پرستاری

تعداد بازدید:۲۳۲۱

خدمات پرستاری  برای دانشجویان با ۲۰% تخفیف از تعرفه ی دولتی

  • تزریقات           
  • سرم‌تراپی               
  • سنجش قد و وزن
  • پانسمان
  • سنجش فشارخون
  • محاسبه توده بدنی