پزشک عمومی

تعداد بازدید:۲۵۴۶
  • ویزیت دانشجویان با 50%تخفیف از تعرفه ی بخش دولتی
  • ارائه‌ی مشاوره به افراد در معرض بیماری‌های رفتاری (ایدز) و ارجاع جهت انجام تست تشخیص سریع ایدز درصورت لزوم