پزشک عمومی

تعداد بازدید:۴۱۵۸
  • ویزیت با تعرفه ی بخش دولتی
  • ارائه‌ی مشاوره به افراد در معرض بیماری‌های رفتاری (ایدز) و ارجاع جهت انجام تست تشخیص سریع ایدز درصورت لزوم
آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۱