بینایی سنجی

تعداد بازدید:۳۰۹۹
بینایی سنجی

خدمات بینایی‌سنجی با 15% تخفیف (معاینه، فرم عینک و...) توسط بینایی‌سنجی­‌های طرف قرارداد درمانگاه انجام می‌شود.

* برای استفاده از تخفیف، دریافت معرفی­‌نامه از درمانگاه الزامی است.

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۷