مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز بهداشت و درمان


سامانه راهگشا

سامانه راهگشا

سامانه خود ارزیابی وضعیت روانشناختی در بحران ویروس کرونا، به منظور غربالگری هوشمند افراد جامعه و پیشگیری از آسیب‌های روانی - اجتماعی ناشی از این بحران، توسط سازمان بهزیستی کشور راه‌اندازی شد.  افراد پس از مراجعه به سامانه به نشانی http://corona.behzisti.ir ...

تشکیل شورای HSE

تشکیل شورای HSE

با توجه به اهمیت موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اماکن تحقیقاتی به‌ویژه مراکزی که در آنها تحقیقات آزمایشگاهی بالقوه خطرناک از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک انجام می شود، دانشگاه بیرجند با هدف ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت ...