مطالب مرتبط با کلید واژه

اندیشه ما، سلامت شما


تغذیه مناسب

شاه کلید پیشگیری از کرونا، تغذیه سالم است. رعایت اصول تغذیه سالم می تواند تا 55 درصد از بار بیماری ها را در آینده کاهش دهد. افزایش و تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن از طریق تغذیه سالم و اصلاح سبک زندگی ...

بازدید‌های ایمنی و بهداشت

در راستای رسالت واحد بهداشت و ایمنی و با هدف بهبود وضعیت بهداشت محیط دانشگاه، بازدید از واحد‌های مختلف مطابق چک لیست­‌های استاندارد وزارت علوم تحقیقات و فناوری، توسط کارشناس بهداشت دانشگاه انجام و مشکلات و نواقص مشاهده شده تذکر ...

جذب کارشناس بهداشت

جذب کارشناس بهداشت

جذب کارشناس بهداشت به منظور تقویت و فعال سازی واحد ایمنی و بهداشت دانشگاه در تاریخ 1397/11/01 انجام گردید.