مرکز مشاوره و درمان

اطلاعیه ها

- بازدید از باغ رحیم آباد شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
- هفته جهانی بهداشت روان سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
- مهارت مطالعه موثر شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
- ۱۰ خرداد روز جهانی بدون دخانیات سه شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
- کارگاه فنون مشاوره تحصیلی شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
- مسابقه کتابخوانی با محوریت اعتیاد چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
- پیام مشاور ۲۰۷ (ویژه هفته خوابگاه ها) سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸