کارشناسان مددکاری

تعداد بازدید:۵۵۵
نصرت رضائی

  نصرت رضائی

  مسئول واحد مددکاری اجتماعی (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی)


 •   شنبه تا چهارشنبه

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025319

 •   nossratrezaei[at]gmail.com

محبوبه الهامیان

  محبوبه الهامیان

  کارشناس مددکاری (کارشناسی علوم تربیتی)


 •   شنبه تا چهارشنبه

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025319

 •   e.elhamian1988[at]gmail.com

محمد دهشیبی

  محمد دهشیبی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی)


 •   *خوابگاه ابوذر (شنبه و دوشنبه شب ها ساعت 20 الی 24) *خوابگاه گلستان (یکشنبه شب ها ساعت 20 الی 24) *خوابگاه سرو (چهارشنبه شب ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   m.dehshibi4957[at]gmail.com

مرتضی مولائی

  مرتضی مولائی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی)


 •   خوابگاه سرو (سه‌شنبه شب ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   molayi2014[at]gmail.com

علی‌اصغر رومینا

  علی‌اصغر رومینا

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی )


 •   خوابگاه سرو (یک‌شنبه شب ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   romina68birjand[at]gmail.com

سید وحید جوادی

  سید وحید جوادی

  مددکار اجتماعی (دکتری روان‌شناسی تربیتی)


 •   خوابگاه سرو (دوشنبه شب ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   seyyedvahidjavadi[at]yahoo.com

فاطمه امینی

  فاطمه امینی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد مشاوره خانواده)


 •   خوابگاه صدف (یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه شب ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   f.amini0598[at]gmail.com

شیما بهدانی

  شیما بهدانی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی)


 •   خوابگاه صدف (یکشنبه شب ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   sh.behdani1396[at]gmail.com

سیده الهام موسوی‌نژاد

  سیده الهام موسوی‌نژاد

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی)


 •   خوابگاه صدف (شنبه و سه شنبه ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   emosavi7773[at]yahoo.com

زهرا خراشادی‌زاده

  زهرا خراشادی‌زاده

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی)


 •   *خوابگاه شهید سلیمانی (سه شنبه شب ها ساعت 20 الی 24) *خوابگاه توحید (شنبه شب و چهارشنبه شب ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   khorashadizahra[at]gmail.com

سیده فاطمه حسینی

  سیده فاطمه حسینی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی)


 •   خوابگاه توحید (دوشنبه شب ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   sfatemehoseini[at]gmail.com

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۱