کارشناسان مددکاری

تعداد بازدید:۱۴۷۹
نصرت رضائی

  نصرت رضائی

  مسئول واحد مددکاری اجتماعی (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی)


 •   شنبه تا چهارشنبه

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025319

 •   nossratrezaei[at]gmail.com

محبوبه الهامیان

  محبوبه الهامیان

  کارشناس مددکاری (کارشناسی علوم تربیتی)


 •   شنبه تا چهارشنبه

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025319

 •   e.elhamian1988[at]gmail.com

محمد دهشیبی

  محمد دهشیبی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی)


 •   خوابگاه ابوذر (شنبه شب‌ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   m.dehshibi4957[at]gmail.com

جواد شوقی

  جواد شوقی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی )


 •   خوابگاه سرو، بلوک 4 (شنبه شب‌ها ساعت 20 الی 24)* خوابگاه سرو، بلوک 2 (یکشنبه شب‌ها ساعت 20 الی 24)* خوابگاه سرو، بلوک 3 (دوشنبه شب‌ها ساعت 20 الی 24)* خوابگاه گلستان (سه‌شنبه شب‌ها ساعت 20 الی 24)*

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   javadshowghi[at]yahoo.com

علی‌اصغر رومینا

  علی‌اصغر رومینا

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی )


 •   خوابگاه سرو، بلوک 1 (چهار‌شنبه شب‌ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   romina68birjand[at]gmail.com

فاطمه امینی

  فاطمه امینی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد مشاوره خانواده)


 •   خوابگاه صدف، بلوک 3 (دوشنبه شب ها ساعت 20 الی 24)* خوابگاه صدف، بلوک 4 (یکشنبه و چهارشنبه شب‌ها ساعت 20 الی 24)* مجموعه خوابگاهی صدف (جمعه شب‌ها ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   f.amini0598[at]gmail.com

سیده الهام موسوی‌نژاد

  سیده الهام موسوی‌نژاد

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی)


 •   خوابگاه صدف 1 (سه‌شنبه شب‌ها ساعت 20 الی 24)* خوابگاه امیر (دوشنبه شب‌ها ساعت 20 الی 24)* مجموعه خوابگاهی صدف (21 و 28 اردیبهشت و 11 خرداد ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   emosavi7773[at]yahoo.com

زهرا خراشادی‌زاده

  زهرا خراشادی‌زاده

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی)


 •   *خوابگاه شهید سلیمانی (یکشنبه شب ها ساعت 20 الی 24) *خوابگاه توحید (شنبه شب و چهارشنبه شب ها ساعت 20 الی 24) مجموعه خوابگاهی صدف (14 اردیبهشت و 18 خرداد ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   khorashadizahra[at]gmail.com

عصمت دوستی

  عصمت دوستی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی)


 •   خوابگاه صدف 2 (یکشنبه شب ها ساعت 20 الی 24)* مجموعه خوابگاهی صدف (4 و 25 خرداد ساعت 20 الی 24)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   _

 •   esmatdosti5757[at]gmail.com

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲