اخبار

کارگاه تخصصی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران استان خراسان جنوبی
تئوری انتخاب

کارگاه تخصصی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران استان خراسان جنوبی گالری

کارگاه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ویژه روانشناسان و مشاورین استان خراسان جنوبی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ مهر ماه ۹۸ در محل سالن بشارت مرکز مشاوره و درمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
«کافه کتاب »

«کافه کتاب » گالری

نظر به برگزاری مدرسه فصلی در مرکز مشاوره و درمان دومین کافه کتاب با عنوان تئوری انتخاب و واقعیت درمانی برگزار گردید.

ادامه مطلب