اخبار

وبینار مثبت اندیشی

وبینار مثبت اندیشی گالری

کارگاه قدرت مثبت اندیشی در تاریخ ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ در سامانه مرکز مشاوره بر خط دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب