اخبار

برگزاری نشست انتقال تجربیات توسط دانش‌آموخته ممتاز دانشگاه بیرجند

برگزاری نشست انتقال تجربیات توسط دانش‌آموخته ممتاز دانشگاه بیرجند گالری

نشست «انتقال تجربیات توسط دانش‌آموخته ممتاز دانشگاه بیرجند» با حضور آقای محمد شکوهی‌فر، دانش‌آموخته رشته مطالعات ترجمه دانشگاه بیرجند، رتبه ۱ کارشناسی‌ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ و مربی همتای مرکز مشاوره و توانمندسازی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و خانم فاطمه علی‌آبادی، مسئول طرح مربیان همتا مرکز مشاوره و توانمندسازی، روز دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱، به مدت ۲ ساعت در سامانه وبینار مرکز مشاوره و توانمندسازی برگزار گردید.

ادامه مطلب