اخبار

وبینار تفکر نقاد

وبینار تفکر نقاد گالری

وبینار تفکر نقاد در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ با تدریس خانم منصوره شادمان در سامانه مرکز مشاوره بر خط دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب
ویژه برنامه نوروز کرونایی

ویژه برنامه نوروز کرونایی گالری

ویژه برنامه نوروز کرونایی توسط دبیرخانه مراکز مشاوره منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و دانشگاه بیرجند در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه اسکای روم برگزار گردید.

ادامه مطلب