اخبار

تشکر و قدردانی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از همکاران مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند

تشکر و قدردانی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از همکاران مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند جدید

دکتر مجید صفاری‌نیا، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، از تلاش های ارزنده همکاران محترم مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تشکر و قدردانی نمود.

ادامه مطلب