اخبار

ویژه برنامه نوروز کرونایی

ویژه برنامه نوروز کرونایی گالری

ویژه برنامه نوروز کرونایی توسط دبیرخانه مراکز مشاوره منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و دانشگاه بیرجند در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه اسکای روم برگزار گردید.

ادامه مطلب