اخبار

برگزاری وبینار فرسودگی شغلی

برگزاری وبینار فرسودگی شغلی جدید گالری

به همت مرکز مشاوره و توانمندسازی با همکاری مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند، وبینار آموزشی «فرسودگی شغلی» ویژه اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور با تدریس دکتر محمد ربیعی، دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهرکرد، سه‌شنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ در سامانه اسکای روم برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه پیشگیری از خودکشی و مقدمات مداخله در بحران (ویژه گروه دوم)

کارگاه پیشگیری از خودکشی و مقدمات مداخله در بحران (ویژه گروه دوم) گالری

به همت مرکز مشاوره و توانمندسازی با همکاری مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه بیرجند، کارگاه آموزشی تنظیم پیشگیری از خودکشی ویژه گروه دوم کارکنان اداره امور خوابگاه‌ها و حراست دانشگاه بیرجند با تدریس دکتر هادی صمدیهء، رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی، سه‌شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ در محل سالن بشارت برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه شورای هماهنگی مراکز مشاوره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اسـتان

جلسه شورای هماهنگی مراکز مشاوره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اسـتان گالری

اولین جلسه شورای هماهنگی مراکز مشاوره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اسـتان در سال ۱۴۰۰ به همت مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند، بـا محوریت همفکری رؤسای مراکز مشاوره، در تاریخ دوشنبه ۲۰ دی مـاه، در محل سالن بشارت مرکز مشاوره دانشـگاه بیرجنـد برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه پیشگیری از خودکشی و مقدمات مداخله در بحران

کارگاه پیشگیری از خودکشی و مقدمات مداخله در بحران گالری

کارگاه پیشگیری از خودکشی و مقدمات مداخله در بحران، ویژه کارکنان اداره خوابگاه‌ها و حراست دانشگاه بیرجند با تدریس رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی، دکتر هادی صمدیهء، در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۰ در محل سالن بشارت مرکز مشاوره برگزار گردید.

ادامه مطلب
سومین جلسه ستاد جذب دانشجویان توانمند

سومین جلسه ستاد جذب دانشجویان توانمند گالری

سومین جلسه ستاد جذب دانشجویان توانمند با حضور دکتر آیتی (رییس ستاد جذب دانشگاه)، دکتر صمدیه (مسئول اجرایی ستاد جذب) و سایر اعضا در ۱۸ دی ۱۴۰۰ در سامانه وبینار دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب