افتخارات

تعداد بازدید:۱۷۹۶

سال 1391 :

* کسب عنوان مرکز مشاوره ساعی در بین دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

سال 1392 :

* کسب عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری : تقدیر از زحمات تیم مرکز مشاوره در ارائه خدمات روان شناختی به دانشجویان

 

سال 1393 :

* کسب عنوان مرکز مشاوره برتر کشوری  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

سال 1396 :

* کسب پوستر تقدیر از فعالیت کانون های دانشجویی همیار برگزیده با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری

 

سال 1397 :

* افتتاح مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند با زیر بنای 630 متر مربع با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری : سال شروع این پروژه 1393 بوده، که میزان اعتبار این پروژه 8820 میلیون ریال بوده است.

* کسب مقام اول پوستر کانون همیاران سلامت دانشگاه در سومین همایش منطقه ای کانون های همیاران سلامت روان دانشگاه های کشور

* کسب عنوان مرکز مشاوره فعال دانشجویی در سال ۱۳۹۷

 

سال 1398:

* کسب عنوان مرکز مشاوره فعال منطقه 9 کشور