روان‌پزشک

تعداد بازدید:۲۷۲
دکتر زهره سورگی

  دکتر زهره سورگی

  متخصص روانپزشکی


  •   در صورت ارجاع از طرف مشاورین مرکز مشاوره، ویزیت توسط روان‌پزشک انجام می‌گیرد.

  •   مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه بیرجند

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۱