روان‌پزشک

تعداد بازدید:۹۷۲
دکتر زهره سورگی

  دکتر زهره سورگی

  متخصص روانپزشکی


  •   در صورت ارجاع از طرف مشاورین مرکز مشاوره، ویزیت توسط روان‌پزشک انجام می‌گیرد.

  •   مرکز مشاوره وسبک زندگی دانشگاه بیرجند

دکتر علی‌اکبر اسماعیلی

  دکتر علی‌اکبر اسماعیلی

  متخصص روانپزشکی


  •   در صورت ارجاع از طرف مشاورین مرکز مشاوره، ویزیت توسط روان‌پزشک انجام می‌گیرد.

  •   مرکز مشاوره وسبک زندگی دانشگاه بیرجند

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۴۰۲