کارکنان بخش اداری

تعداد بازدید:۸۰۰۱
نصرت رضائی

  نصرت رضائی

  مددکار اجتماعی (مسئول فنی کارگروه موارد خاص مرکز مشاوره)


  •   اداری

  •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

  •   05631025319

  •   nossratrezaei[at]gmail.com

الهام مقدم

  الهام مقدم

  کارشناس مشاور (اداری، مالی، مسئول طرح پایش)


  •   اداری

  •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

  •   05631025317

  •   Moghaddam.Elham[at]yahoo.com