کارکنان بخش اداری

تعداد بازدید:۹۴۲۴
نصرت رضائی

  نصرت رضائی

  مددکار اجتماعی (مسئول فنی کارگروه موارد خاص مرکز مشاوره)


 •   اداری

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025319

 •   nossratrezaei[at]gmail.com

الهام مقدم

  الهام مقدم

  کارشناس مشاور (اداری، مالی، مسئول طرح پایش)


 •   اداری

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025317

 •   Moghaddam.Elham[at]yahoo.com

فاطمه نادری

  فاطمه نادری

  کارشناس واحد آموزش، پژوهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی


 •   اداری

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025321

 •   naderi1993[at]gmail.com

محبوبه الهامیان

  محبوبه الهامیان

  کارشناس پذیرش


 •   اداری

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025318

 •   e.elhamian1988[at]gmail.com 

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۴۰۰